طرح‌ «ارتقاء حاصلخیزی خاک کشاورزی» تهیه می شود

طرح‌ «ارتقاء حاصلخیزی خاک کشاورزی» تهیه می شود

آب و غذا

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تهیه طرح مدیریت جامع خاک دیمزارها و طرح شناسایی و ارتقاء ماده آلی و حاصلخیزی خاک کشاورزی در حال اجراست.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در پنجمین جلسه شورای راهبردی خاک که در محل مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مصوبات جلسه قبل، طرح مدیریت جامع خاک دیمزارها و طرح شناسایی و ارتقا ماده آلی و حاصلخیزی خاک کشاورزی توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در دست تهیه و تدوین است.

در خصوص ایجاد ردیف بودجه در زمینه خاک، کار کارشناسی و مستندات پشتیبان تهیه و در سطح کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه پذیرفته شده است.

کاربرگ های ردیف بودجه مورد نظر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

در طرح‌های اجرایی آب و خاک مانند طرح‌های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، بازسازی و نوسازی قنوات و زهکشی اراضی و تهیه شناسنامه خاک در مقیاس اجرایی آن طرح‌ها از برنامه‌های معاونت آب و خاک است و دستورالعمل‌های لازم در این خصوص با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای عملیاتی شدن در سراسر کشور بزودی ابلاغ می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست، گفت: با توجه به شرایط فعلی، تهیه شناسنامه حاصلخیزی خاک و انجام آزمایش خاک برای تعیین نیازهای واقعی کودی با وجود سامانه آزمایشگاه‌های خاک و افزایش قیمت کود شیمیایی مورد نیاز و تاکید است.

تشکیل کمیته فنی ذیل شورای راهبردی خاک و تهیه و تولید محتوی فنی توسط آن برای این شورا ضرورت دارد./مهر