تضمین صادرات پسته منوط به رعایت بهداشت در فرایند تولید است

تضمین صادرات پسته منوط به رعایت بهداشت در فرایند تولید است

آب و غذا

مدیر جهاد کشاورزی اردکان با بیان اینکه پسته به لحاظ اقتصادی و سازگاری با آب و خاک و شرایط اقلیمی از مهمترین محصول شهرستان است، گفت: این محصول ارزآوری مناسبی به همراه دارد و تضمین صادرات آن منوط بر رعایت اصول بهداشتی در فرایندهای تولید تا صادارات است .

در سال‌های گذشته مشاهده سم آفلاتوکسین در  محصول پسته باعث کاهش صادارات این محصول شد به همین دلیل رعایت اصول بهداشتی در فرایند تولید تا صادرات برای جلوگیری از ایجاد سموم طبیعی مختلف مانند آفلاتوکسین مور توجه قرار گرفته است.

علیرضا احمدی افزود:  از ۱۰ هزار هکتار سطح زیرکشت شهرستان هفت هزار و ۵۰۰ هکتار به کشت درختان پسته اختصاص دارد که از این مقدار ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار بارور و بقیه نهال است.

وی اشاره ای به میزان صادرات پسته شهرستان اردکان نکرد و با وجود گمرک در یزد، صادر کنندگان معمولا از گمرک سایر استان ها نیز در این مورد استفاده می کنند.  

انتظار می رود با بارور شدن نهال ها و حذف بعضی زراعت های پرآبخواه و جایگزینی آن با کاشت پسته سطح زیرکشت تا پایان سال ۱۴۰۰ به هشت هزار و ۵۰۰ هکتار برسد.

احمدی زمان برداشت محصول را اواسط تیرماه و ارقام آن را ا زتوع بومی «تیرماهی »ذکر کرد که به گفته وی برداشت سایر ارقام تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برداشت پسته کاملا با دست انجام می شود ،زمان برداشت محصول را یکی از رونق ترین فصول اشتغال در حوزه کشاورزی دانست و یادآور شد: با توجه به اینکه هر کارگر روزانه به طور متوسط ۷۰ کیلو گرم  محصول برداشت می کند با این حساب حداقل به ۳۶۴ هزار نفر روز کارگر نیاز است که این تعداد معادل کارکرد سه هزار نفر در چهار ماه از سال برآورد می شود./ایرنا

برچسب ها: صادرات پسته