سالانه ۳۰۰ هزار تن یونجه در ایرانشهر تولید می‌شود

سالانه ۳۰۰ هزار تن یونجه در ایرانشهر تولید می‌شود

آب و غذا

مدیرجهاد کشاورزی ایرانشهر گفت: سالانه ۳۰۰ هزار تن یونجه در این شهرستان برداشت که نیمی از این محصول به سایر نقاط کشور صادر می‌شود.

 مجید فیاضی اظهار داشت: یکهزار و ۵٠٠هکتار از زمین‌های کشاورزی ایرانشهر به کشت یونجه اختصاص دارد و به طور متوسط از هر هکتار در هر چین بیش از ١٢ تن یونجه برداشت می‌شود. 

شرایط اقلیمی، آب و هوای مساعد و زمین‌های حاصلخیز سبب برداشت ۱۵ تا ۱۷ چین یونجه در طول سال در ایرانشهر شده است. 

مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر با بیان این‌که ١٠ درصد از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت یونجه اختصاص دارد، ادامه داد: ۵٠ درصد یونجه تولید شده بصورت خشک به استان های دیگر عرضه می شود. 

وی با اشاره به این‌که یونجه ایرانشهر کیفیت خوبی دارد، گفت: پرورش دام سبک و سنگین به دلیل علوفه کافی در این شهرستان رو به افزایش است. 

بیش از ١۵٠ هزار رأس دام سبک و ۲۹ هزار رأس دام سنگین در شهرستان ایرانشهر نگهداری می‌شود. 

بیش از ۶٠٠ نفر به کار کاشت، داشت و برداشت یونجه در ایرانشهر مشغول به فعالیت هستند. 

۵۰ درصد یونجه این شهرستان به صورت خشک برای غذای دام‌ها به سایر استان‌های کشور از جمله خراسان جنوبی، شمالی و رضوی ارسال می‌شود./ایرنا