۴۰ هزار تن محصول پیاز در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۴۰ هزار تن محصول پیاز در چهارمحال و بختیاری تولید شد

آب و غذا

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید ۴۰ هزار تن محصول پیاز در این استان در سال زراعی امسال خبر داد.

به گزارش سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، محسن مهدی، سطح زیر کشت این محصول در استان را  ۶۸۰ هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: به طور میانگین در هر هکتار از اراضی کشاورزی استان ۶۰ تن  پیاز برداشت می‌شود.

وی، استفاده از سیستم آبیاری نوین، کشت نشایی، تغذیه مناسب، تاریخ کشت به‌ موقع را از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در راستای عملکرد بهتر برای کاشت این محصول عنوان کرد.

بیشترین سطح زیر کشت محصول پیاز در شهرستان‌های بروجن ،کیار و شهرکرد است و محصول پیاز تولیدی به استان‌های همجوار از جمله خوزستان و اصفهان ارسال می‌شود.

وی، اجرای آبیاری نوین در بیش از ۶۴هزار هکتار معادل ۵۵ درصد اراضی کشاورزی استان را مدیریت صحیح و پیشتاز این استان در سطح کشور در صرفه جویی و  استفاده صحیح از منابع ذکر کرد و افزود: راندمان تولید محصولات کشاورزی در استان در چند سال گذشته محسوس و مشهود است./ایرنا