حدود ۲ هزار نفر در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی کردستان اشتغال دارند

حدود ۲ هزار نفر در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی کردستان اشتغال دارند

آب و غذا

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی برای توسعه پایدار است که تاکنون یک هزار و ۸۳۵ نفر در این بخش مشغول بکار هستند.

صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی یکی از مهمترین عوامل توسعه بخش محسوب می‌شود که ایجاد رشد و توسعه این صنعت می‌تواند در افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی، اشتغال، توسعه صادرات، کاهش ضایعات و از همه مهمتر تأمین امنیت غذایی کشور تأثیر گذار باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: این صنعت شامل چهار گروه صنایع دام و طیورو آبزیان، زراعی، باغی و سردخانه­‌ها که تا پایان سال گذشته  ۱۵۴ فقره پروانه بهره برداری این صنایع در این استان صادر شده است.

تا کنون صنایع تبدیلی موجب اشتغال یک هزار و ۸۳۵ نفر و ظرفیت تبدیلی و ذخیره گذاری یک هزار و ۱۵۱ هزار و ۹۰تن محصول را فراهم کرده است.

روندایجاد صنایع تبدیلی در استان از سال ۹۶ رشد فزاینده‌ای گرفته که تنها در سال ۹۸ تعداد ۳۷ پروانه بهره‌برداری با اشتغال ۴۲۵ نفر و ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار و ۷۴ تن و ۸۰ جواز تأسیس با اشتغال ۷۸۸ نفر و ظرفیت تولید ۲۴۷ هزار و تن صادر شده است./ایرنا