بیش از ۵۰ هزار تن وش پنبه در اردبیل تولید می‌شود

بیش از ۵۰ هزار تن وش پنبه در اردبیل تولید می‌شود

آب و غذا

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیش‌بینی کرد که در سال زراعی جاری بیش از ۵۰ هزار تن وش پنبه از مزارع این استان تولید ‌شود.

خلیل نیکشاد در بازدید از مزارع پنبه منطقه مغان افزود: در سال زراعی جاری ۱۲ هزار و ۳۶۰ هکتار از اراضی استان زیرکشت پنبه رفته  که ۶۰ درصد بیشتر از سال زراعی گذشته است.

این میزان در سال گذشته هفت هزار و ۷۳۲ هکتار بود.

پارسال از این مقدار زمین زراعی زیرکشت پنبه ۲۸ هزار تن وش برداشت شد.

نیکشاد با بیان اینکه پنبه تولیدی در استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است ، اضافه کرد: وش برداشت شده از منطقه مغان به هفت کارخانه پنبه پاک‌کنی برای تهیه مهلوج پنبه تحویل می‌شود./ایرنا