طرح تولید انگور گواهی شده در شهرستان تاکستان اجرا می‌شود

طرح تولید انگور گواهی شده در شهرستان تاکستان اجرا می‌شود

آب و غذا

مدیر جهاد کشاورزی تاکستان گفت: طرح تولید انگور گواهی شده در باغ های این شهرستان با هدف ارتقای کیفی محصول امسال اجرا می‌شود.

حشمت رحمانی در بازدید از باغ های انگور تاکستان که با حضور رئیس بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، روسای ادارات ترویج، باغبانی و حفظ نباتات شهرستان تاکستان برگزار شد،افزود: این طرح به مساحت ۳,۱  هکتار در باغ های منطقه اک از توابع این شهرستان اجرا می شود.

این طرح در راستای اجرای موافقتنامه مشترک دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اجرا شده است.

گفتنی است ؛ در این طرح آموزشی روش های مبارزه تلفیقی با آفت زنجره مو توسط محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ارائه و پیاده شده است./ایرنا