جنوب کرمان منطقه نمونه کشاورزی قراردادی شد

جنوب کرمان منطقه نمونه کشاورزی قراردادی شد

آب و غذا

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از انتخاب این منطقه به عنوان پایلوت و منطقه نمونه کشاورزی قراردادی کشور خبر داد.

سعید برخوری این انتخاب را نتیجه پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی دانست و گفت: امسال برای نخستین بار منطقه جنوب کرمان به عنوان پایلوت کشاورزی قراردای در سطح کشور انتخاب شد.

انجمن سیب‌زمینی منطقه به همین منظور تشکیل شد و در هفته‌های آینده تعاونی پیازکاران و گوجه کاران نیز تشکیل می‌شود.

او اقتصاد جنوب کرمان را بر پایه کشاورزی دانست و راه‌های برون رفت مشکلات کشاورزی را خرید قراردادی، منطقه آزاد کشاورزی و بیمه درآمد کشاورزان عنوان کرد.

علاج برون رفت از مشکلات کشاورزی، صادرات بوده لذا زمینه صادرات باید در این منطقه فراهم شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته وظیفه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد، گفت: این تغییر، تعرفه‌های صادراتی را ایجاد و کار صادرات را با مشکل مواجه کرد.

همچنین بعضی مسائل موجب ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی ایران به عراق شد که بیماری کرونا نیز همزمان با برداشت محصولات این منطقه باعث کم شدن تقاضا و در نتیجه ضرر و زیان کشاورزان شد.

در سال جاری برنامه‌ریزی‌های اصولی در زمینه کشاورزی قراردادی، منطقه آزاد کشاورزی و بیمه درآمد کشاورزان صورت گرفت که ۲ مورد از این طرح‌ها در حال تحقق و در شورای توسعه مصوب شده است./ایرنا