تحول در نظام کشاورزی با سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات

تحول در نظام کشاورزی با سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات

آب و غذا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات، نظام تصمیم سازی در بخش کشاورزی را متحول می کند.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «کاظم خاوازی» در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات افزود: در این سیستم، همه مدیران، تشکل‌ها، بهره‌برداران و ذینفعان باید بتوانند ورود اطلاعات کرده و اطلاعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناسی دریافت کنند.

سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی برای همه فعالان این بخش باید فرصت ایجاد کند تا سطح بخش کشاورزی را ارتقا دهند.

باید برای این سیستم، یک نقشه راه دقیق داشته باشیم تا همه مجموعه‌ها با آن هماهنگ باشند؛ برای هر حرکتی در این سیستم، باید اولویت‌بندی شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی برای توسعه کشاورزی آشکار شود.

خاوازی ضمن تأکید بر کاربردی کردن اطلاعات جمع آوری شده، گفت: این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد کند تا برای تولید محصولات کشاورزی مختلف بتواند ما را به تحلیل برساند تا بدانیم یک محصول با چه شرایطی، در چه مکان‌هایی و با چه حجمی تولید شود و تطبیق آن با نیازهای کشور چیست.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام‌رسان «تاک» را جامع و مفید ارزیابی کرد و افزود: پیام‌رسان تاک باید به‌نحوی فراگیر شود که همه نیازهای کشاورزی را به صورت پنجره واحد برآورده کند؛ این پیام‌رسان باید راه وصول به مجوزها، دریافت نهاده‌ها، اخذ تسهیلات، بیمه‌ها و همه اطلاعات عملیاتی برای کشت را در اختیار ذینفعان و کشاورزان قرار دهد./ایرنا