فعالیت ٧٨٢ واحد یاور تولید در کشاورزی فارس

فعالیت ٧٨٢ واحد یاور تولید در کشاورزی فارس

آب و غذا

رئیس اداره طرح های صنعتی جهاد کشاورزی فارس گفت: بیش از ٧٨٢ واحد فرآوری محصولات کشاورزی در فارس در حوزه ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی فعالیت دارند.

زینب حقیقی بیان کرد: در استان فارس بیش از ۷۸۲ واحد فرآوری محصولات کشاورزی در حال فعالیت هستند و پروانه بهره‌برداری دارند که تمامی این واحدها در تمامی زمینه‌های کشاورزی نسبت به فرآوری محصولات موجود در استان فارس اقدام می‌کنند.

با توجه به میزان فعالیت این واحدها سالانه ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی توسط ۷۸۲ واحدی که دارای پروانه بهره برداری فرآوری محصولات کشاورزی هستند در استان فارس تهیه می‌شود

حقیقی در خصوص میزان اشتغال زایی این واحدها نیز یادآور شد: در این بخش بیش از ۱۰ هزار و ۶۱۵ نفر در حوزه فرآوری محصولات کشاورزی و یاوران تولید در استان فارس در حال فعالیت هستند.

او در خصوص واحدهایی که تعطیل شده‌اند نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از واحدها به صورت فرشی فعالیت می‌کنند بالغ بر ۱۷۶ واحد در استان فارس که پروانه بهره برداری داشته‌اند فعالیت آنان تعطیل یا کاهش یافته است که عمده این واحدها در حوزه برنجکوبی و ذرت خشک کنی فعالیت می‌کردند./مهر