تولید بیش از ۷۰ تن زیره در مرودشت

تولید بیش از ۷۰ تن زیره در مرودشت

آب و غذا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گفت: برداشت نیمه مکانیزه زیره در ۱۵۰ هکتار از مزارع این شهرستان با تولید بیش از ۷۰ تن زیره پایان یافت.

عزیز رحیمی ۲۱ تیر در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طول دوره رشد این گیاه ۱۰۰ تا۱۱۰ روزاست، افزود: زیره سبز به صورت نیمه مکانیزه و با دستگاه کمبینات در اسفند کشت و در تیرماه برداشت می‌شود.

او با اشاره به اینکه روش مکانیزه  و نیمه مکانیزه کاهش هزینه برداشت و افزایش تولید  محصول  را در پی دارد، خاطر نشان کرد: زیره  تولیدی در مرودشت عاری از هرگونه سموم و کودهای شیمیایی است و می توانیم از این محصول به عنوان محصول سالم نام ببریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با بیان اینکه کشت و برداشت مکانیزه گیاهان دارویی در مرودشت رو به افزایش است، افزود: امسال ۳۵ هکتار از مزارع زیره سبز به صورت یکپارچه و به  صورت مکانیزه و مستقیم  کشت شده است. 

به گفته رحیمی،  نیازآبی کم و از طرفی همزمانی دوره رشد این محصول با نزولات جوی ،کم توقع بودن این گیاه و اقتصادی بودن تولید، سهولت داشت، کاشت و برداشت آن از مزایای کشت این محصول است.

او  با اشاره به شوری  بخشی از زمین های کشاورزی شهرستان مرودشت، یادآور شد: زیره یکی از محصولاتی است که نسبت به شوری خاک تا حدود زیادی مقاوم است و کشت زیره سبز در این اراضی از جمله رویکرد های مدیریتی مناسب برای توسعه کشت این محصول  است./ایسنا