برداشت خارک از نخلستان‌های خرمشهر آغاز شد

برداشت خارک از نخلستان‌های خرمشهر آغاز شد

آب و غذا

معاون فنی جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: برداشت خارک و رطب نوبرانه از سطح یک‌هزارو۴۱۳ هکتار از نخلستان‌های بارور این شهرستان آغاز شد.

شاکر احمدیان اظهار داشت: ۷۰ درصد از نخلستان‌های خرمشهر دارای رقم استعمران هستند که رقمی زودرس است و محصول آنها به صورت نوبرانه وارد بازار می‌شود.

وی میزان برداشت خرما از هر هکتار از نخلستان‌های خرمشهر را پنج تن پیش‌بینی کرد و افزود: طبق برآورد انجام شده در سال زراعی جاری  هشت هزار و ۴۷۸ تن خرما از نخلستان‌های شهرستان خرمشهر برداشت خواهد شد.

احمدیان تولید خرمای سال گذشته شهرستان خرمشهر را هفت هزار و ۹۰۸ تن اعلام کرد و گفت: در پارسال ۶هزار و ۵۰۰ تن خرمای مازاد بر نیاز کشاورزان خرمشهری توسط تعاون روستایی خریداری شد. 
وی عمده‌ترین ارقام صادراتی خرما از این شهرستان را استعمران و زاهدی اعلام کرد و بیان داشت: استعمران، زاهدی، بریم، خضراوی، بلیانی، برحی، قنطار، سویدانی، خصاب، عویدی، لیلوی، دیری، یوزی، شکرا، اشگر، فرسی و حلاوی، از عمده ارقام خرمای تولیدی شهرستان خرمشهر هستند.

معاون فنی جهاد کشاورزی خرمشهر به کشت پاجوش نخل در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: امسال ۱۰۰ هکتار از نخلستان‌های خرمشهر به زیر کشت پاجوش ارقام صادراتی و مرغوب استعمران، برحی و زاهدی رفته است./ایرنا