کرونا صادرات پسته زرندیه را متوقف نکرد

کرونا صادرات پسته زرندیه را متوقف نکرد

آب و غذا

رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی گفت: خوشبختانه بیماری کرونا تاثیر چندانی در صادرات پسته زرندیه نداشته است.

محمود بارانی اظهار کرد: امسال سال "آوری" پسته زرندیه است و پیش‌بینی می‌شود برداشت این محصول در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.

خوشبختانه پسته زرندیه از خطر سرمازدگی بهاره و از حوادث غیرمترقبه دیگری نظیر باد، باران شدید و تگرگ در امان بوده است.

وی در خصوص سال آوری محصول پسته توضیح داد و افزود: سال آوری، دورانی در حوزه پسته کاری است که میزان باردهی درختان پسته زیاد می شود، به عبارتی، درختان پسته یک سال پربار و یک سال کم بار هستند.

پدیده سال آوری در پسته بدین معناست که در سال آور محصول، تعداد زیادی از جوانه‌های گل تشکیل می شود که باید محصول سال بعدی که سال نیاور است را تولید کند.

سال قبل حدود ۱۱ هزار تن پسته در شهرستان زرندیه برداشت شد و پیش بینی می‌شود که امسال ۱۵ هزار تن محصول پسته برداشت شود.

رئیس هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی همچنین به شرایط بوجود آمده در صادرات پسته به دلیل شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد محصول تولیدی پسته شهرستان زرندیه قابلیت صادرات دارد و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد محصول صادر شده و مابقی آن در حال صادرات است. خوشبختانه بیماری کرونا تاثیر چندانی در صادرات پسته زرندیه نداشته است.

وی سطح زیر کشت محصول پسته در زرندیه را افزون بر ۱۱ هزار هکتار عنوان کرد که ۱۰ هزار هکتار آن بارور است و افزود: از این میزان قریب به هشت هزار هکتار در روستای پیک منطقه سلطان احمدلو واقع شده است./ایسنا