۱۵ مرکز خرید گندم تعاون روستایی در استان مرکزی فعال شد

۱۵ مرکز خرید گندم تعاون روستایی در استان مرکزی فعال شد

آب و غذا

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی گفت: ۱۵ مرکز خرید تضمینی گندم این تعاونی برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان فعال شده و وظیفه خدمت رسانی به کشاورزان استان در این زمینه را برعهده دارند.

«حسین هاشمی» افزود: پیش بینی می شود ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان امسال از سوی  تعاون روستایی استان مرکزی به صورت تضمینی خریداری و در سیلوها ذخیره‌سازی شود.

این مراکز شامل سیلوهای بتنی، فلزی و انبارهای مکانیزه دولتی، شرکتی و انبارهای تعاون روستایی استان مرکزی است و در راستای تسهیل در ارایه خدمت به کشاورزان با پراکنش مناسب در سطح شهرستان‌های استان اقدام به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در استان مرکزی از ابتدای خرداد ماه آغاز خواهد شد  و تاپایان شهریورماه ادامه می‌یابد، خاطرنشان کرد: سه مرکز سیلوی ذخیره گندم با ظرفیتی بالغ بر ۳۰ هزار تن از مجموع این مراکز در برای تسهیل در ارایه خدمت به گندمکاران در شهرستان‌های شازند و کمیجان قرار دارد.

وی قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم کشاورزان در سال گذشته را ۱۷ هزار ریال عنوان کرد و افزود: قیمت خرید تضمینی از سوی دولت در سال‌جاری ۲۵ هزار ریال تعیین شده که این مهم نقش مهمی در جبران زحمات کشاورزان دارد./ایرنا