۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند

۳ میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک‌دار شدند

آب و غذا

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: از ابتدای طرح هویت‌دار کردن دام‌ تاکنون حدود سه میلیون راس دام سبک و سنگین پلاک گذاری شدند که بخش عمده آن مربوط به دام سبک است.

«سعید سلطانی سروستانی»  درباره هویت دار شدن دام‌های کشور، افزود: در حال حاضر ۸۰ میلیون راس دام سبک و سنگین در کشور موجود است که نیاز به پلاک گذاری و هویت دارشدن دارند.

از این میزان ۷۲ میلیون راس دام سبک و هشت میلیون راس دام سنگین هستند.

طبق قانون نظام جامع دامپروری کشور که مربوط به سال ۸۸ می شود، دولت مکلف شده تا هزینه اجرای طرح هویت دارشدن دام را بپردازد اما اکنون اجرای این طرح به با هزینه دامداران و دامپروران انجام می شود.

برچسب ها: دام پلاک