قیمت کالاهای اساسی به خط قرمز نزدیک شود اقدام می‌کنیم

قیمت کالاهای اساسی به خط قرمز نزدیک شود اقدام می‌کنیم

آب و غذا

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی گفت: کارگروه تنظیم بازار هر هفته بازار را رصد می کند و مسائل در این کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد و در هر محصولی افزایش قیمت به خط قرمز نزدیک شود، کارگروه تمهیداتی در نظر خواهد داشت.

مسعود بصیری گفت :  در صورت افزایش قیمت حبوبات و سایر کالاها کارگروه تنظیم بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را دوباره اختصاص می دهد  اظهار داشت: نمیتوان گفت در صورت افزایش قیمت هر کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی آن دوباره برمیگردد یا خیر اما کارگروه تنظیم بازار تمهیدات لازم را در نظر می گیرد.

بصیری افزود: کارگروه تنظیم بازار هر هفته بازار را رصد می کند و مسائل در این کارگروه مورد بحث قرار میگیرد  و در هر محصولی افزایش قیمت  به خط قرمز نزدیک شود، کارگروه تمهیداتی در نظر می‌گیرد که این تمهیدات ممکن است به شیوه های  مختلف انجام شود.

برچسب ها: کالا های اساسی