صادرات تخم مرغ غیرخوراکی ممنوع و روغن حیوانی مجاز شد

صادرات تخم مرغ غیرخوراکی ممنوع و روغن حیوانی مجاز شد

آب و غذا

بر اساس بخشنامه گمرک، صادرات تخم غیر خوراکی ممنوع و صادرات روغن حیوانی بلامانع اعلام شد.

مدیر کل صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، اعلام کرد، تا اصلاع ثانوی صادرات تخم مرغ غیر خوراکی ممنوع میباشد، در صورت لزوم نظریه پزشکی قانونی در خصوص خوراکی یا غیر خوراکی بودن تخم مرغ ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

همچنین صادرات روغن حیوانی تحت ردیف تعرفه ۱۵۱۸۰۰۰۰ بلامانع خواهد بود.