اجرای طرح رتبه بندی برای صنایع غذایی

اجرای طرح رتبه بندی برای صنایع غذایی

آب و غذا - مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو از تدوین دستورالعمل رتبه بندی واحدهای صنعتی غذایی خبر داد و گفت: بعد از آماده سازی بسترهای مورد نیاز، طرح رتبه بندی صنایع غذایی از سال آینده اجرایی می شود.

وحید مفید عصر سه شنبه در پنجمین جشنواره برترین های صنایع غذایی در اتاق بازرگانی ایران، افزود: اجرای طرح رتبه بندی صنایع غذایی، به معرفی برترین های این بخش کمک می کند و مصرف کنندگان می توانند در زمان خرید، با آگاهی از رتبه آن واحد تولیدی، نسبت به خرید کالا اقدام کند.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی صنایع غذایی برای آغاز فعالیت و دریافت پروانه های بهداشتی، یک سری ضوابط را رعایت می کنند اما رتبه بندی، کمک می کند که بدانیم چه واحدهایی فراتر از ضوابط عمل کرده اند.

مدیر کل امور غذایی، بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: واحدهایی که وضعیت مطلوبی دارند و به یک برند تبدیل شده اند، سازمان غذا و دارو می تواند بخشی از اختیارات خود را به آنها تفویض کند و به این ترتیب کنترل های مراجع نظارتی حذف شود.

مفید اضافه کرد: بعد از اجرای طرح رتبه بندی صنایع غذایی، واحدهای تولیدی می توانند با الصاق یک برچسب بر روی محصولات خود، جایگاه خود را به مشتریان اعلام کنند.

برچسب ها: صنایع غذایی