ارسال روزانه ۷۰۰ تن پرتقال شب عید از مازندران به استان ها

ارسال روزانه ۷۰۰ تن پرتقال شب عید از مازندران به استان ها

آب و غذا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که توزیع پرتقال تولیدی این استان برای مصرف شب عید به استان های کشور شروع شد.

عزیزالله شهیدی فر عصر روز سه شنبه در نشست هماهنگی خرید و ذخیره سازی مرکبات شب عید کشور در ساری افزود: روزانه ۷۰۰ تن پرتقال شب عیدی برای مصرف به استان های هدف ارسال تا ذخیره سازی شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷ هزار تن از ۳۰ هزار تن پرتقال شب عیدی خریداری از مازندران به ۲۱ استان کشور حمل و ذخیره سازی شده است.

به گفته وی نیاز مصرف شب عیدی پرتقال درکشورحدود ۴۰ هزار تن است که حدود ۳۰ هزار تن از استان مازندران تامین شده است.

وی اضافه کرد: حدود یک درصد از پرتقال تولیدی این استان برای مصرف شب عید استان های کشور اختصاص داده شد.

وی هیچ اشاره ای به قیمت خرید و فروش پرتقال شب عیدی نداشت ولی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نرخ فروش پرتقال را برای شب عید ۳۱ هزار ریال در هر کیلوگرم اعلام کرد.

براساس آمار تولید مرکبات در استان مازندران افزون بر ۲.۵ میلیون تن است که در سال جاری ۳۷ هزار تن به خارج از کشور صادر شده است.