۸۹ درصد منابع بانک کشاورزی صرف حمایت از این بخش می شود

۸۹ درصد منابع بانک کشاورزی صرف حمایت از این بخش می شود

آب وغذا - عضو هیات مدیره بانک کشاورزی و قائم مقام مدیریت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۸۹ درصد منابع این بانک صرف حمایت از بخش های مختلف کشاورزی و سرمایه گذاری در این حوزه می شود.

حسن قاسمی زانیانی بعدازظهر دوشنبه در کارگروه تجهیز منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی قزوین افزود: بانک کشاورزی با هدف کمک به این بخش تاسیس شده و امروز با برخورداری از یک هزار و ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور در خدمت کشاورزان است.

وی اظهار داشت: بانک کشاورزی را باید مهم ترین حامی مالی کشاورزان دانست که با کمک های مالی خود زمینه توسعه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرده است.

قاسمی زانیانی یادآور شد: این بانک تنها بانکی است که سوییفت برای آن باز بوده و خدمات خاص ارزی ارایه می کند.

این مسئول با اشاره به نیاز کشاورزی کشور به سرمایه گذاری در بخش هایی چون اصلاح باغات و مدرن سازی آنها، آبزی پروری، گلخانه داری و صنایع تبدیلی، اظهار داشت: منابع بانک کشاورزی در خدمت توسعه این بخش از جمله حوزه های یاد شده قرار گرفته است.

برچسب ها: بانک کشاورزی