اصلاح نژاد چهار رقم گل داوودی جدید توسط پژوهشگران محلاتی

اصلاح نژاد چهار رقم گل داوودی جدید توسط پژوهشگران محلاتی

آب و غذا - رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی گفت: پژوهشگران گروه ژنتیک و به نژادی این پژوهشکده موفق به اصلاح چهار رقم گل داوودی از طریق کشت بافت و پرتوتابی شدند.

محمد رضا شفیعی افزود: ارقام جدید گل های داوودی شاخه بریده، تک گل و درشت از طریق پرتوتابی با اشعه گاما اصلاح نژاد شد.

وی بیان کرد: اجرای این طرح از ۲ سال گذشته با همکاری سازمان انرژی اتمی کلید خورد و ارقام گل داوودی از طریق کشت بافت (درون شیشه) در معرض اشعه گاما قرار گرفتند.

رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی تصریح کرد: ۶ بوته موتانت (جهش ژنتیکی یافته)گل داوودی شاخه بریده در رنگ های جدید از طریق پرتوتابی در سال گذشته اصلاح نژاد شد و هر بوته امسال به ۲۰ عدد گل تکثیر و ثبات صفت و رنگ آن ها تایید شده است.

شفیعی بیان کرد: ارقام جدید تکثیر شده با کیفیت و بازار پسندی به حوزه توزیع و تکثیر گل کشور معرفی می شود.

وی بیان کرد: این ارقام جدید در سال آینده تکثیر انبوه شده و گل های داوودی شاخه بریده تک گل، درشت، متنوع ،جذاب و بازارپسند تجاری سازی و در اختیار بخش تولید قرار می گیرد‌.

رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی گفت: با توجه به محدودیت ارقام گل های داوودی شاخه بریده گل درشت در کشور، تولید انبوه و تنوع آن ها در حدود ۴۰ درصد افزایش می یابد.

شفیعی افزود: گل های داوودی اصلاح شده کشور از نوع خوشه ای و باغچه ای بودند و اکنون پژوهشگران به ارقام گل های شاخه بریده تک گل دست یافتند و که این امر باعث می شود رویالیتی (حق امتیاز) به کشورهای دیگر پرداخت نشود و به دلیل نوآوری در توسعه صادرات گل داوودی نیز اثر گذار باشد.

وی گفت: داوودی شاخه بریده که یک ساقه گل با ارتفاع بلند و با استحکام خوب با یک گل درشت است و داوودی خوشه ای نیز ساقه گل دهنده با ارتفاع متوسط و گل های متعدد دارد که گل ها در آن ریز و به صورت تجمعی هستند.