بزرگداشت روز جهانی خاک در وزارت جهاد کشاورزی

بزرگداشت روز جهانی خاک در وزارت جهاد کشاورزی

آب و غذا - امروز بزرگداشت روز جهانی خاک با حضور مسئولان بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین محققان و کارشناسان این حوزه در سالن خوشه ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

در این همایش به اهمیت خاک در بخش کشاورزی اشاره می‌شود و کارشناسان توضیحاتی را برای جلوگیری از بین رفتن بستر تولید، یعنی خاک راهکارهایی را ارائه می‌دهند. کشور ما از نظر وضعیت فرسایش خاک اوضاع خوبی ندارد، درحالی‌که ۷ سال پیش آمار فرسایش خاک در کشور ۹ تن در هکتار اعلام می‌شد، اما آمارهای جدید حکایت از آن دارد که سالانه در هر هکتار زمین کشاورزی ۱۵ تن خاک فرسایش می‌یابد.

از آنجایی که برای تولید یک سانتیمتر خاک هزار سال زمان لازم است اهمیت حفظ این ماده حیاتی تولید بسیار ضروری است، همچنین حفظ ارزش غذایی خاک از بین نبردن ساختار خاک و همه مسائل بااهمیتی در این حوزه است که در همایش امروز به آن پرداخته می‌شود.

سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که بستر آنها خاک است، بنابراین می‌توان خاک را به عنوان اصل مهمی دانست که با مراقبت از آن خودکفایی و امنیت غذایی می‌تواند رقم بخورد.