مصرف کود در برخی استان ها غیرمتعارف است

مصرف کود در برخی استان ها غیرمتعارف است

آب وغذا - بخش کشاورزی سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه (اوره، فسفاته و پتاسه) نیاز دارد اما در حالی که مصرف کل کشور از میانگین جهانی پایین‌تر بوده به گفته مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مصرف کود در برخی استان ها غیرمتعارف است.

به گزارش تارنمای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، «حمید رسولی» امروز (شنبه) در جلسه پایش کودهای کشاورزی اعلام کرد: با توجه به مصرف غیرمتعارف کود در برخی استان ها نسبت به سه سال گذشته، از شرکت های تابع، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان های جهاد کشاورزی در استان ها خواسته شد نظارت و کنترل های بیشتری بر فرآیند توزیع کودهای یارانه ای در استان ها اعمال کنند.

رسولی تاکید کرد برای تولید محصول سالم، نظارت و کنترل بر توزیع و مصرف کودهای کشاورزی یارانه ای در سراسر کشور تشدید می شود.

به گزارش ایرنا، طبق آمارها بخش کشاورزی کشور سالیانه به چهار میلیون تن کود پایه (اوره، فسفاته و پتاسه) نیاز دارد که فقط نزدیک ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می گیرد؛ زیرا میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است و آنان بیش از این میزان کود مصرف نمی کنند.

در ذخایر راهبردی کشور ۳۰۰ هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه وجود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۳۴۰۰ کارگزاری دارد و برای ارایه خدمات مناسب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کشاورزان به توزیع کود، آزمون خاک، ارایه مشاوره و حتی فروش تلفنی با سامانه ۱۵۵۹ اقدام می کند.