فراخوان عمومی صید اسکوئید در آب های عمیق دریای عمان

فراخوان عمومی صید اسکوئید در آب های عمیق دریای عمان

 آب و غذا - معاونت صید سازمان شیلات ایران برای متقاضیان صید اسکوئید مجوز صادر می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، دکتر شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری ضمن اعلام خبر فوق گفت: با توجه به اهمیت استفاده و بهره برداری از منابع ذخایر کمتر برداشت شد.

اسکوئید در آب های عمیق دریای عمان با فاصله ۴۰ مایلی از خط مبدأ ساحلی، سازمان شیلات ایران به متقاضیان این روش که فعال در صید فانوس ماهیان هستند مجوز صید صادر می نماید.