لزوم شناسنامه برای میوه ها و سبزیجات

لزوم شناسنامه برای میوه ها و سبزیجات

آب وغذا -  رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 'فقدان شناسنامه برای میوه ها و سبزیجات' را از چالشهای ایمنی غذا ذکر و بیان کرد: شناسنامه دار کردن میوه ها و سبزیجات با هدف تضمین سلامت و ایمنی غذایی امری حیاتی و ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر قدیر رجب زاده 'ایمنی غذایی' را به معنای حصول اطمینان از فقدان هرگونه آلودگی میکروبی، انگلی و یا شیمیایی در غذای مورد مصرف جامعه ذکر و بیان کرد: به عنوان مثال نبود شناسنامه منجر به فقدان اطلاعات در خصوص اینکه محصولات از چه زمینهایی برداشت شده و یا منابع آبیاری آنها چه بوده، می شود.

وی افزود: این در حالی است که امکان دارد چنین محصولاتی با آبهای آلوده به خصوص فاضلاب صنعتی، حاوی مقادیر بالای فلزات سنگین و یا کودهای شیمیایی آبیاری شده باشند.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: به همین خاطر وجود 'سامانه نظارت و ارزشیابی' در خصوص میوه ها و سبزیجات لازم است تا مدیریت این مهم را بر عهده گیرد. همچنین می بایست اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آلودگی مواد غذایی در مراحل فرآوری، خرده فروشی و حمل و نقل انجام شود.

وی به این نکته که ایمنی مواد غذایی در سطح جهان بطور مداوم در معرض تهدیدهای جدید قرار دارد اشاره و بیان کرد: تغییرات در تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی و نیز تغییرات محیط زیست و عوامل بیماریزای جدید، بر مقاومت ضدمیکروبی مواد غذایی اثر می گذارند بنابراین ایمنی و سلامت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند.

دکتر رجب زاده افزود: به همین دلیل نیاز به تقویت سامانه‌ های نظارت موثر ایمنی مواد غذایی بیش از پیش مشهود و ضروری است.‌ مصرف انواع افزودنی‌، آفتکشها، آنتی ‌بیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه همزمان با گسترش فناوری رشد چشمگیری داشته که منجر به اثرات سوء بر سلامت انسان از جمله بروز انواع بیماریهای کبدی، تنفسی، ناهنجاریهای مادرزادی و سرطانها به‌ ویژه در کودکان شده است.

وی ادامه داد: آلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از طریق کودهای فسفاته و پسابهای صنعتی وارد گیاهان شده و با تغذیه دامها با علوفه آلوده، این آلاینده ها از طریق شیر وارد چرخه غذایی انسان می ‌شوند. فلزات سمی در ارگانهای بدن انسان به ویژه کلیه ها تجمع پیدا کرده و در نتیجه باعث نارسایی کلیوی می‌ شود.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: تغذیه با مواد غذایی آلوده به سم آفلاتوکسین در محصولاتی مانند گندم و آرد، پسته، بادام زمینی و شیر نیز باعث بروز سرطان کبد در انسان می ‌شود.

وی سلامت آحاد جامعه را یکی مهمترین زمینه های پویایی و توسعه توصیف و بیان کرد: در این چارچوب تامین غذای سالم و مطمئن مورد نیاز افراد برای حفظ سلامت جامعه اصلی انکارناپذیر و حیاتی است زیرا غذای ناسالم موجب خساراتی جبران ناپذیر برای جامعه خواهد بود.

دکتر رجب زاده افزود: نخستین شرط دستیابی به این مهم، سلامت مواد اولیه غذایی به خصوص میوه ها و سبزیجات در مراحل مختلف تولید از مزرعه تا سفره است.