سه توافق برای تامین امنیت غذای جهانی

سه توافق برای تامین امنیت غذای جهانی

اتحادیه اروپا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (آیفاد) و برنامه جهانی غذا توافقی ۱۲ میلیون یورویی برای حمایت از سه برنامه مجزا امضا کردند که برای جنبه های گوناگون امنیت غذایی و توسعه روستایی طرح ریزی شده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نون میمیکا کمیسر توسعه در کمیسیون اروپا در این باره گفت این سه توافق موجب خواهد شد همکاری میان سه نهاد فائو، آیفاد و برنامه جهانی غذا و همچنین همکاری آنها با اتحادیه اروپا تقویت شود. ما برای آغاز این ابتکار عمل مشترک و به دست آوردن نتایج مطلوب بی صبرانه در انتظار هستیم.

خوزه گرازیانو داسیلوا مدیر کل فائو هم در این باره اعلام کرد روابط میان فائو و اتحادیه اروپا مستحکم و شامل کار گروهی، همکاری و مشارکت فعالانه از سال های قبل و به دست آوردن موفقیت های بسیار است.

هدف طرح اول حمایت از زنان روستایی به دلیل نقش کلیدی آنها و بهبود تغذیه و امنیت غذایی آنهاست. این طرح که هزینه آن پنج میلیون یورو برآورد شده است پیشنهاد فائو، آیفاد و برنامه جهانی غذاست و ایده اصلی آن جای دادن ابعاد جنسیتی در ابتکار عمل توسعه روستایی است. این راهبرد جدید قرار است زمینه را برای استفاده بهتر از کمک های زنان روستایی فراهم کند.

طرح دوم که هزینه آن بالغ بر سه میلیون یورو است حمایت از کمیته امنیت غذای جهانی را دنبال می کند که ساختار بین المللی تشکیل شده توسط فائو است که با همکاری چند سازمان بین المللی و گروه های جامعه مدنی برای مشارکت در مسائل مربوط به برابری جنسیتی، همراه با دولت ها  تلاش می کند.

هزینه طرح سوم نیز چهار میلیون یورو است و موجب تقویت همکاری میان فائو و کمیسیون اروپا در زمینه حمایت از سرمایه گذاری ها خواهد شد. این طرح با هدف تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم کشاورزی - تغذیه ای طراحی شده است که پتانسیل زیادی برای تاثیر بر توسعه دارد.