کنفرانس آبزی پروری پایدار در دریای خزر در باکو برگزار شد

کنفرانس آبزی پروری پایدار در دریای خزر در باکو برگزار شد

کنفرانس بین المللی آبزی پروری پایدار و حفاظت از اکوسیستم دریای خزر، روز پنجشنبه به میزبانی وزارت محیط زیست و ذخایر طبیعی جمهوری آذربایجان و باحضور نماینده ایران در باکو برگزار شد .

در این کنفرانس بین المللی یک روزه ،مقامات وزارت محیط زیست و ذخایر طبیعی و کشاورزی جمهوری آذربایجان مسئولان و کارشناسان موسسات پژوهشی شیلات این کشور ، روسیه ، ترکیه ، انگلیس ، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) و نیز محمد پور کاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورمان حضور داشتند .

هدف از برگزای این کنفرانس بررسی دلایل کاهش ماهیان خاویاری ، راهکارهای حل مشکل سید غیر مجاز ماهی ، تبادل نظر درباره توسعه آبزی پروی در دریای خزر بود .

اولویت ها و فرصت های آبزی پروری در دریای خزر ، رشد ماهیان خاویاری از طریق روش های مصنوعی ، وضعیت ذخایر آبی ژنتیکی در جهان و حفاظت از ان ، صید غیر مجاز ماهی و تشخیص مشکلات منطقه ای در این زمینه ، مدیریت و حفاظت ذخایر آبی ، احیای رشد طبیعی ماهیان خاویاری در خزر از موضوعات مورد مذاکره در این کنفرانس بین المللی بود .