روزانه ۱۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور می شود

روزانه ۱۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی وارد کشور می شود

معاون امور تولیدات وزارت جهاد کشاورزی گفت: روزانه بیش از ۱۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی با هدف تنظیم بازار و رفع کمبودهای داخلی وارد کشور می شود.

مرتضی رضایی شامگاه در حاشیه گشایش دوازدهمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته در قزوین در جمع خبرنگاران افزود: نیاز سالانه کشور بیش از ۹۶۰ هزار تن گوشت قرمز است که باید ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن گوشت قرمز برای رفع کمبودها وارد کشور شود.

معاون وزیر ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت کشور در سالهای گذشته تولید گوشت قرمز با همان نسبت رشد نکرد ولی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد گوشت قرمز کشور را می توانیم تامین کنیم .

رضایی گفت: سالانه بسته به شرایط خشکسالی یا ترسالی ۱۰ تا ۱۵ درصد گوشت گرم گوسفندی یا منجمد گوساله با هدف تنظیم بازار وارد می شود.

وی با بیان اینکه که امسال حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شیر و ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شود. افزود: به جز گوشت قرمز، در تمام محصولات دامی از جمله شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ از مرز خودکفایی عبور کرده و به تمامی کشورهای منطقه صادرات داریم.